For corporate info click here

Strategisk inriktning

För att, inom ramen för affärsidén, nå visionen och leva upp till det övergripande aktieägarmålet har JM följande strategi:

Ledande projektutvecklare av bostäder i Norden – avseende både marknadsposition och kvalitet i produkten
Verksamhet på tillväxtorter med goda långsiktiga demografiska och ekonomiska förutsättningar 
Tydlig inriktning mot kvalitativa och miljöanpassade bostäder och arbetsplatser med högt kundvärde och i attraktiva lägen 
Tillväxt med bibehållande av god lönsamhet och marknadsledande position  
Tillväxt ska främst ske organiskt, men även via bolagsförvärv som kan stärka JMs position på befintliga marknader 
Företagskultur som präglas av goda värderingar, ansvarstagande, långsiktighet, hållbarhetstänkande och respekt för individen.

Jämför bostäder