For corporate info click here

Varumärke

Syftet med JMs varumärkesbyggande och långsiktiga profilkampanjer är att vidmakthålla och öka intresset för JMs bostäder och kommersiella lokaler, och därigenom bidra positivt till försäljningen.

Kännedomen om och attityden till JM är god. Undersökningar visar att JM är förstahandsval i sin målgrupp – fler nämner JM än något annat företag på frågan vem man skulle vända sig till för att köpa en nyproducerad bostad.

Hus att trivas i

Som marknadens ledande aktör gynnar det JM att arbeta för en ökad efterfrågan i stort på nyproducerade bostäder. Andrahandsmarknaden, det vill säga ej nyproducerade bostäder, är den huvudsaklige konkurrenten.

JM lyfter fram fördelarna med att köpa nytt, såsom möjligheten att själv påverka materialval, utrustning och planlösning.

Samordnade kampanjer

Det är av stor vikt för JM att kommunikationen lyckas bibehålla långsiktighet i koncept och budskap, men samtidigt ändå förnyas.

Varumärkeskampanjerna samordnas med de löpande säljaktiviteterna, såsom den återkommande kundaktiviteten Stora Visningsdagen. Affischkampanjer, reklamfilm och radiospotar kompletterar utskick av projektkataloger och tidningsannonsering.

Jämför bostäder