For corporate info click here

Nyheter 2014-02

  • Vad betyder JMs rekommendation om progressiv avskrivning i bostadsrättsföreningar?

    nyhet 2014-04-29

    Den senaste tiden har frågan om progressiv respektive linjär (rak) avskrivning för bostadsrättsföreningar uppmärksammats i media. Nu har BFN klargjort att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod, varför bostadsrätts-föreningar fr.o.m. 2014 måste tillämpa linjär avskrivning. Nedan svarar JM på ett antal frågor avseende avskrivningar

Jämför bostäder