Press­meddelanden

Här hittar du JMs samlade pressmaterial: pressreleaser, högupplösta bilder, bakgrundsmaterial och kontaktinformation. 

Du kan även prenumerera på JMs pressutskick. Klicka här för att komma till engelsk språkversion av Pressrum.

Vill du följa JMs nyhetsflöde via twitter?
Klicka här för att komma till JMs twitter-kanal.


 • JM går med i Solelkommissionen

  pressmeddelande 2016-10-17 08:00

  Som ett led i JMs hållbarhetsarbete har JM gått med i Solelkommissionen som anser att man bör tillvarata solens energi och att fastighetsägare ska ha möjlighet att producera sin egen solel

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2016-09-30 11:00

  Under september månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler mot 1 377 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 040 000 respektive 71 929 390

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2017

  pressmeddelande 2016-09-16 09:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 21 april 2016, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2017 ska utses per den 31 juli 2016 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Nedsättning av aktiekapitalJM AB (publ)

  pressmeddelande 2016-08-31 11:00

  JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 22 augusti 2016 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 202 624 kronor avseende 2 202 624 aktier som beslutades av årsstämman den 21

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2016-08-31 11:00

  Under augusti månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler mot 2 808 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 038 623 respektive 72 138 528

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2016-07-29 10:00

  Under juli månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler mot 11 475 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 75 238 439 respektive 72 411 720

 • JMs styrelse har beslutat om fortsatt återköp av aktier

  pressmeddelande 2016-07-15 13:30

  JMs styrelse har beslutat att under det tredje kvartalet fortsatt utnyttja det bemyndigande för återköp av egna aktier som gavs av årsstämman den 21 april 2016

 • Delårsrapport januari - juni 2016

  pressmeddelande 2016-07-15 08:00

  STABIL EFTERFRÅGAN OCH FORTSATT STARK FÖRSÄLJNING

 • JM säljer fastighet i Örebro

  pressmeddelande 2016-07-08 14:30

  JM har avtalat om försäljning av skolfastighet i Mosjö, Örebro

 • Utbyte av konvertibler och optioner mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2016-06-30 10:00

  Under juni månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler och teckningsoptioner mot 42 560 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 75 226 964 respektive 72