For corporate info click here

Press­meddelanden

Här hittar du JMs samlade pressmaterial: pressreleaser, högupplösta bilder, bakgrundsmaterial och kontaktinformation. 

Du kan även prenumerera på JMs pressutskick. Klicka här för att komma till engelsk språkversion av Pressrum.

Vill du följa JMs nyhetsflöde via twitter?
Klicka här för att komma till JMs twitter-kanal.


 • Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande 2018-11-26 15:00

  JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB

 • Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

  pressmeddelande 2018-11-20 12:00

  JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden

 • Alkohol och droger i fokus på JMs Safety Week

  pressmeddelande 2018-11-19 09:00

  Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna

 • Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

  pressmeddelande 2018-11-09 09:00

  Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna

 • Nu byggs JMs första Svanenprojekt

  pressmeddelande 2018-11-01 10:00

  Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas

 • Delårsrapport januari - september 2018

  pressmeddelande 2018-10-25 08:00

  POSITIV FÖRSÄLJNINGSUTVECKLING I STOCKHOLM – FORTSATT GOD LÖNSAMHET

 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

  pressmeddelande 2018-09-24 10:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 12 april 2018, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2019 ska utses per den 31 juli 2018 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Nedsättning av aktiekapital JM AB (publ)

  pressmeddelande 2018-08-31 10:00

  JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 16 augusti 2018 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 1 476 421 kronor avseende 1 476 421 aktier som beslutades av årsstämman den 12

 • Delårsrapport januari – juni 2018

  pressmeddelande 2018-07-13 08:00

  VISS STABILISERING AV BOSTADSMARKNADEN I STOCKHOLM - STABIL UTVECKLING PÅ ÖVRIGA MARKNADER

 • JM förvärvar fastighet i Esbo, Helsingfors

  pressmeddelande 2018-07-02 08:15

  JM förvärvar en centralt belägen skolfastighet i Alberga, Esbo i Stor-Helsingfors. Fastigheten har en lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av 850 bostäder

Jämför bostäder