For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2012-06-29 10:00

Under juni månad 2012 har anställda i JM bytt konvertibler mot 60 846 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 83 595 572 respektive 82 401 516.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap.

Jämför bostäder