For corporate info click here

Efterlängtad förskola och park till Kungsängen

pressmeddelande 2012-05-31 16:23

Förvandlingen av det gamla industriområdet Kungsängen i Uppsala fortsätter. Idag satte kommunalrådet Cecilia Forss spaden i jorden för bland annat en efterlängtad ny förskola och en helt ny, lekvänlig, park. Till sin hjälp hade hon omkring 20 barn från förskolan Gunnar i Uppsala.

- Kungsängen har blivit ett mycket populärt område bland barnfamiljer vilket har lett till platsbrist på förskolorna i området, säger Cecilia Forss, kommunalråd och Ordförande i Barn- och ungdomsnämnden. Därför är den här satsningen på en ny förskola och park ett mycket välkommet tillskott!

Med hjälp av ett långt rep drog barnen från förskolan Gunnar igång grävmaskinen och markerade därmed starten på rivningsarbetet. På platsen kommer en helt ny förskola att uppföras med plats för 54 barn fördelat på tre avdelningar. Uppsala kommun kommer att hyra lokalen av JM.

Intill förskolan uppförs dessutom en helt ny lekvänlig park om 5 000 kvm. Namnet på parken är Anna Petrus park. Invigning av förskolan beräknas kunna ske under sensommaren 2014.

Efter spadtaget bjöds barnen på saft och bullar. För högupplösta bilder på ceremonin se www.jm.se/nyhetsrum

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Belgien. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt kvalitets- och miljöarbete. Vi omsätter cirka 12 miljarder kr och har cirka 2 300 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ OMX Stockholm, segmentet Mid Cap. 

Jämför bostäder