For corporate info click here

Pressmeddelanden December 2016


 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2016-12-30 10:00

  Under december månad 2016 har anställda i JM bytt konvertibler mot 3 672 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 052 987 respektive 71 455 577

 • JM förvärvar mark för bostäder i Mölndal

  pressmeddelande 2016-12-22 08:00

  JM har tecknat avtal med Kungsleden om förvärv av mark för 140 byggrätter. Produktionsstart är planerad till andra kvartalet 2020. Affären uppgår till 117 Mkr. Tillträde och betalning är beräknad till första halvåret 2019

 • Valberedningen för JM AB förslag vid årsstämman 2017 avseende ordförande och styrelseledamöter

  pressmeddelande 2016-12-16 09:45

  Valberedningen i JM AB har beslutat att föreslå årsstämman 2017 följande beträffande styrelsens sammansättning

 • Kista Torn nominerat till Årets Bygge

  pressmeddelande 2016-12-07 14:00

  JMs projekt Kista Torn i Stockholm har nominerats till Årets Bygge 2017 av tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst. Nomineringen av Kista Torn är JMs andra projekt i tävlingen om Årets Bygge, utöver nomineringen av Bergrumsgaraget

 • JM förvärvar 120 byggrätter vid Mörby centrum, Stockholm

  pressmeddelande 2016-12-07 08:00

  JM förvärvar fastighet med lagakraftvunnen detaljplan som medger 120 nya bostäder vid Mörby centrum i Danderyds kommun, strax norr om Stockholm. Köpeskillingen uppgår till 220 Mkr med tillträde och betalning i december 2016. Affären kommer att redovisas under fjärde kvartalet 2016 inom affärssegment JM Bostad Stockholm

 • JM förvärvar fastighet i centrala Uppsala

  pressmeddelande 2016-12-05 08:00

  JM förvärvar fastigheten Kungsängen 44:1 på Kungsgatan 66 i centrala Uppsala, där Slotts Senapsfabrik tidigare haft sin verksamhet. Köpeskillingen uppgår till 117 Mkr med beräknat tillträde och betalning under fjärde kvartalet 2016

Jämför bostäder