For corporate info click here

Pressmeddelanden 2017


 • Årsredovisning 2016

  pressmeddelande 2017-03-24 15:00

  Se bifogad PDF för Årsredovisning 2016

 • Kallelse till JM ABs årsstämma den 27 april 2017

  pressmeddelande 2017-03-24 10:00

  I enlighet med Regelverk för emittenter vid NASDAQ Stockholm offentliggör JM AB genom detta pressmeddelande kallelsen till årsstämman den 27 april 2017. Kallelsen offentliggörs härmed och

 • JM Entreprenad uppför bostadshus i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

  pressmeddelande 2017-02-27 08:00

  JM Entreprenad har ingått avtal med HSB Bostad om att uppföra 62 bostäder genom en totalentreprenad. Kontraktssumman uppgår till 132 mkr och är jämnt fördelad över avtalstiden

 • JM slutför försäljning av andelar i Småa AB

  pressmeddelande 2017-02-21 08:00

  JM har, som tidigare kommunicerats, ingått ett avtal med Alm Equity AB avseende försäljning av JMs samtliga aktier i Småa AB. Villkoret i affären är nu uppfyllt innebärande att en betydande andel

 • JM bygger studentbostäder i Nacka, Stockholm

  pressmeddelande 2017-02-17 08:30

  Nu startar byggnationen av JMs studentbostäder i Alphyddan i Sickla, Nacka. Ett drygt 50 meter högt hus med 93 lägenheter fördelade på 16 våningar. Genom en färgsprakande söderfasad och en unik tegelfasad utformad i olika block möter nytt gammalt i den befintliga bebyggelsen

 • JM Norge har de nöjdaste kunderna i branschen – igen

  pressmeddelande 2017-02-17 08:00

  För tredje året i rad är det JM Norges kunder som är mest nöjda med sin nya bostad. Det visar Prognoscentrets undersökning bland kunder som flyttade in i sin nybyggda bostad under 2016. Även under 2014 och 2015 var det JM Norge som hade de nöjdaste kunderna i branschen

 • JM förvärvar exploateringsfastighet för utveckling av 660 bostäder i Oslo

  pressmeddelande 2017-02-13 08:00

  JM förvärvar exploateringsfastighet med möjlighet till utveckling av cirka 660 bostäder i Groruddalen i nordöstra Oslo. Köpeskillingen uppgår till 187 Mkr. Säljare är Karihaugveien 22 Holding AS med förväntad överlåtelse och betalning under det tredje kvartalet 2017. Affären redovisas inom affärssegment JM Utland och är villkorad av lagakraftvunnen detaljplan för bostäder

 • JM Entreprenad uppför energieffektiva bostäder i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

  pressmeddelande 2017-02-10 07:45

  JM Entreprenad har ingått avtal med Riksbyggen om att uppföra 49 bostäder, en förskola och ett parkeringsgarage genom en totalentreprenad. Byggstart är andra kvartalet 2017 och entreprenaden ska vara avslutad i slutet av 2018. Kontraktssumman uppgår till cirka 160 miljoner kronor och är jämnt fördelad över avtalstiden

 • JM säljer sin andel i Småa AB

  pressmeddelande 2017-02-08 07:00

  JM har tecknat avtal med Alm Equity AB om försäljning av JMs samtliga aktier i Småa AB, vilket utgör 35,7 % av aktierna och rösterna i bolaget. Köpeskillingen för aktierna uppgår till 310 Mkr och för att affären ska fullföljas krävs att en betydande andel av övriga aktieägare i Småa AB säljer sina andelar

 • Bokslutskommuniké 2016

  pressmeddelande 2017-02-07 08:00

  ÖKAT ANTAL PRODUKTIONSSTARTER OCH ÖKAD LÖNSAMHET

Jämför bostäder