For corporate info click here

Pressmeddelanden 2017


 • Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2018

  pressmeddelande 2017-10-06 10:00

  Årsstämman i JM AB beslutade den 27 april 2017, att ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2018 ska utses per den 31 juli 2017 av de fyra till röstetalet största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget, som önskar ingå i valberedningen. Styrelsens ordförande ska vara valberedningens femte ledamot

 • Nedsättning av aktiekapital i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2017-08-31 10:00

  JM har fått tillstånd av Bolagsverket att per den 25 augusti 2017 verkställa den nedsättning av aktiekapitalet med 2 044 847 kronor avseende 2 044 847 aktier som beslutades av årsstämman den 27

 • JM förvärvar fastighet i Solna

  pressmeddelande 2017-08-22 09:00

  JM har tecknat avtal med CapMan om förvärv av mark för 140 byggrätter. Affären uppgår till 86 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017

 • JM förvärvar fastighet i Lund

  pressmeddelande 2017-08-18 08:00

  JM har tecknat avtal med Corem om förvärv av mark för 560 byggrätter. Affären uppgår till 270 mkr. Tillträde och betalning är beräknad till det tredje kvartalet 2017

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2017-07-31 10:00

  Under juli månad 2017 har anställda i JM bytt konvertibler mot 5 508 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 104 530 respektive 70 580 033

 • Delårsrapport januari - juni 2017

  pressmeddelande 2017-07-14 08:00

  FORTSATT STABIL UTVECKLING PÅ SAMTLIGA MARKNADER

 • JM produktionsstartar Kajplats 6 och Kajplats Kvarnholmen i Stockholm

  pressmeddelande 2017-06-30 14:45

  JM produktionsstartar 199 lägenheter i projektet Kajplats 6 i Liljeholmskajen och 119 lägenheter i projektet Kajplats Kvarnholmen vid Kvarnholmen i Stockholm

 • JM säljer respektive förvärvar fastigheter i Österåker, Stockholm

  pressmeddelande 2017-06-22 10:00

  JM säljer fastigheten Runö 7:153 för industriändamål samt förvärvar fastigheterna Husby 4:36 och del av Husby 4:16 för bostadsutveckling i Österåker kommun, norr om Stockholm

 • JM lanserar boendenära tjänster

  pressmeddelande 2017-06-08 09:00

  Nu breddar JM sitt erbjudande och lanserar boendenära tjänster under namnet JM@home

 • Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

  pressmeddelande 2017-05-31 13:00

  Under maj månad 2017 har anställda i JM bytt konvertibler mot 43 767 aktier. Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 099 022 respektive 70 807 975

Jämför bostäder