For corporate info click here

JM bygger studentbostäder i Nacka, Stockholm

pressmeddelande 2017-02-17 08:30

Nu startar byggnationen av JMs studentbostäder i Alphyddan i Sickla, Nacka. Ett drygt 50 meter högt hus med 93 lägenheter fördelade på 16 våningar. Genom en färgsprakande söderfasad och en unik tegelfasad utformad i olika block möter nytt gammalt i den befintliga bebyggelsen.

I Alphyddan skapas ett yteffektivt boende med studenters behov i centrum. Social hållbarhet har varit en central fråga under hela planeringen, vilket resulterat i en gemensam takterrass, särskilda studieplatser och en lounge, med målbilden att skapa en ökad integration bland de boende. Som ett led i JMs arbete mot ökad digitalisering är fastigheten planerad för att möta marknaden om allt fler digitala tjänster som rör såväl fastigheten men också studenternas möjlighet till utökad delningsekonomi. JM kommer också erbjuda bilpool där minst två bilar kommer finnas tillgängliga inom fastigheten.

Studentbostäderna är, tillsammans med JMs nya lansering av ett ökat produktutbud, ett led i arbetet mot ett mer kundanpassat erbjudande som i större utsträckning möter samhällets behov av olika bostäder. Alphyddan är ett ytterligare exempel på JMs vision att bygga höga hus i en växande storstad med allt högre densitet. Det är ett projekt som visar på att det går att producera bostäder snabbt, från det att stommen börjar resas ges de första studenterna möjlighet att flytta in redan tio månader senare.

Bostäderna kommer vara klara för inflyttning under kvartal två 2018, förmedlingen sker via Stockholms bostadsförmedling.

– Vi ser Alphyddan som en mycket positiv start av vår projektutveckling av studentbostäder och vi verkar för fler kommande projekt med detta fokus. Vi på JM vill utveckla projekt som möter det behov som samhället efterfrågar, säger Per-Arne Jonsson, chef på JM hyresbostäder.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder