For corporate info click here

JM produktionsstartar Kajplats 6 och Kajplats Kvarnholmen i Stockholm

pressmeddelande 2017-06-30 14:45

JM produktionsstartar 199 lägenheter i projektet Kajplats 6 i Liljeholmskajen och 119 lägenheter i projektet Kajplats Kvarnholmen vid Kvarnholmen i Stockholm.

Med sina 26 våningar blir Kajplats 6 det högsta huset på Liljeholmskajen med en restaurang högst upp som får milsvid utsikt över Stockholm. Projektet rymmer sammanlagt 199 lägenheter om 2-4 rum och kök varav 91 stycken i höghusdelen. Produktionsstart redovisas under andra kvartalet 2017 med en planerad inflyttning från tredje kvartalet 2019.

Kajplats Kvarnholmen byggs längs kajen på Kvarnholmen vid Stockholms inlopp. Den första etappen av totalt två rymmer 119 lägenheter om 1-4 rum och kök, samtliga med balkong, terrass eller takterrass. Produktionsstart redovisas under andra kvartalet 2017 med en planerad inflyttning från första kvartalet 2020.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-06-30 kl. 14:45 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder