For corporate info click here

JM säljer respektive förvärvar fastigheter i Österåker, Stockholm

pressmeddelande 2017-06-22 10:00

JM säljer fastigheten Runö 7:153 för industriändamål samt förvärvar fastigheterna Husby 4:36 och del av Husby 4:16 för bostadsutveckling i Österåker kommun, norr om Stockholm.

Fastigheten Runö 7:153 säljs till Österåker kommun och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 12 mkr. JM förvärvar samtidigt fastigheterna Husby 4:36 och del av Husby 4:16. Värdet på fastighetsförvärvet uppgår till 38 mkr. De förvärvade fastigheterna bedöms kunna utvecklas med 240 bostäder.

Tillträde och betalning av fastigheterna kommer att ske under det andra kvartalet 2017. Förvärvet kommer att redovisas inom affärssegment JM Bostad Stockholm under det andra kvartalet 2017. Försäljningen av fastigheten Runö 7:153 medför ett positivt resultat  om 8 mkr och kommer att redovisas under det andra kvartalet 2017 inom affärssegmentet JM Fastighetsutveckling. 

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-06-22 kl. 10:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder