For corporate info click here

JM säljer Bergrumsgaraget i Liljeholmen, Stockholm

pressmeddelande 2017-05-03 13:00

JM säljer befintlig fastighet, Ekfatet 3, på Liljeholmskajen omfattande ca 41 000 kvadratmeter.

Tillträde och betalning sker under det andra kvartalet 2017 och det positiva kassaflödet på 153 mkr kommer därmed att redovisas i andra kvartalet 2017 inom JM Bostad Stockholm. Försäljningen redovisas inom projektverksamheten och medför ingen resultateffekt i kvartalet. Köpare är Green Park AB.

Bergrumsgaraget öppnade i januari 2016 och är en konvertering från Vin & Sprits vinlager till ett modernt garage med plats för drygt 1000 fordon. Försäljningen följer JMs strategi att i projektutvecklingen fokusera på nyproduktion av bostäder. 

– Vi är glada att fastigheten kommer att förvaltas vidare av en professionell förvaltare av parkeringsgarage, säger Jesper Åman, projektledare för Bergrumsgaraget.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-05-03 kl. 13:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder