For corporate info click here

Utbyte av konvertibler mot aktier i JM AB (publ)

pressmeddelande 2017-05-31 13:00

Under maj månad 2017 har anställda i JM bytt konvertibler mot 43 767 aktier.

Totalt antal utställda och utestående aktier i bolaget uppgår till 73 099 022 respektive 70 807 975.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämna­des för offentliggörande 2017-05-31 kl. 13:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 16 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder