For corporate info click here

JM Entreprenad uppför bostäder i Tyresö, Stockholm

pressmeddelande 2017-03-29 08:00

JM Entreprenad har ingått avtal med Riksbyggen om att uppföra 72 bostadsrätter och ett parkeringsgarage genom en totalentreprenad. Kontraktssumman uppgår till 140 mkr.

Entreprenaden omfattar nybyggnation av 72 lägenheter fördelat på fem trapphus och ett garage i två plan. Start för etablering och markarbeten är planerad till juni 2017 och färdigställande av projektet är bedömt till andra kvartalet 2019. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

– Det är mycket glädjande att återigen starta ett projekt i gott samarbete med Riksbyggen. Vi har tillsammans arbetat inför detta projekt för att skapa långsiktigt hållbara och bra bostäder, säger Peter Neuberg, VD för JM Entreprenad.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-03-29 kl. 08:00 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 15 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder