For corporate info click here

JM och Entra utvecklar ny stadsdel i Bryn, Oslo

pressmeddelande 2018-06-29 12:25

JM tecknar avtal med Entra om utveckling av ett centralt beläget område i Bryn, Oslo. Vid färdig detaljplan, bedömd till 2023, fullföljs affären samt köpeskilling fastslås och erläggs. Området har möjlighet till en utbyggnad om cirka 120 000 kvm bostäder och kommersiella lokaler.

Fastigheterna är belägna bredvid Brynseng Tunnelbanestation, i närheten av tåg- och busstation. Entra kommer att ansvara för utvecklingen av de kommersiella fastigheterna och JM för bostäderna. Totalt bedöms området kunna inrymma cirka 600 bostäder.

– Bryn är en stor kollektivknutpunkt i Oslo, belägen endast 3 km från Oslo S. Det kommer att bli ett mycket bra bostadsområde med en fin mix av arbetsplatser och kommersiella lokaler. Där kompletterar JM och Entra varandra på ett bra sätt, med deras gedigna kunskap inom kommersiell Fastighetsutveckling och JMs kunnande inom bostadsutveckling säger Hilde Vatne Regionchef Oslo.

– Bryn är ett fokusområde för stadsutveckling i Oslo och passar bra in i Entras portfölj som en av Norges största fastighetsbolag. I samarbete med JM ser vi fram emot att ta en ledande roll för god och ansvarsfull samhällsutbyggnad säger Entras VD Arve Regland.

JM kommer att miljömärka alla nya hus i Norge, Sverige och Finland med Svanen. JM blir därmed det första nordiska byggbolag som genomgående Svanenmärker produktionen av egna bostäder.

Denna information är sådan som JM AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämna­des, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande  2018-06-29 kl. 12:25 CET.

JM är en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen med tyngdpunkt på expansiva storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland. Vi arbetar också med projektutveckling av kommersiella lokaler samt entreprenadverksamhet, huvudsakligen i Storstockholmsområdet. JM ska i all verksamhet främja ett långsiktigt hållbarhetsarbete. Vi omsätter cirka 17 miljarder kronor och har cirka 2 600 medarbetare. JM AB är ett publikt bolag noterat på NASDAQ Stockholm, segmentet Large Cap. Mer information på www.jm.se.

Jämför bostäder