For corporate info click here

Pressmeddelanden November 2018


 • Förändring i JMs koncernledning

  pressmeddelande 2018-11-26 15:00

  JM Entreprenads affärsenhetschef Peter Neuberg har meddelat att han önskar sluta som affärsenhetschef och VD för JM Entreprenad AB

 • Branschen inför kvalitetsmärkning av trygga bostadsrättsprojekt

  pressmeddelande 2018-11-20 12:00

  JM, Veidekke Bostad, Skanska, Peab, Obos Sverige, Besqab och Bostadsrätterna bildar tillsammans Trygg Bostadsrättsförening. Syftet är framför allt att stärka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden

 • Alkohol och droger i fokus på JMs Safety Week

  pressmeddelande 2018-11-19 09:00

  Idag inleds JMs Safety Week och i år är hela koncernens fokusområde alkohol och droger. Målet är både att minska antalet olyckor samt ohälsan bland medarbetarna

 • Förändring i Valberedning för JM AB inför Årsstämman 2019

  pressmeddelande 2018-11-09 09:00

  Av instruktionen för valberedningen, som fastställdes av årsstämman 2018, framgår att om någon av aktieägarna som ingår i valberedningen per den 31 oktober inte längre tillhör de fyra största aktieägarna så ska denne ställa sin plats till förfogande till förmån för aktieägare som tillkommit bland de största aktieägarna

 • Nu byggs JMs första Svanenprojekt

  pressmeddelande 2018-11-01 10:00

  Under 2018 började JM miljömärka alla egna bostäder i koncernens alla länder med Svanen. Projektet Nor i Täby Park strax norr om Stockholm blir JMs första projekt att Svanenmärkas

Jämför bostäder